Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 183 комбінованого типу " Дніпровської міської Ради
Навчальний процес

     

Пріоритетні завдання на 2017-2018 начальний рік:

        1. Продовжувати роботу з національно-патріотичнго виховання дошкільників шляхом розширення знань дітей про рідний край, національну культуру, традиції українського народу.   Поглибити роботу з розвитку зв'язного українського мовлення та формування правильної звуковимови.

        2. Розпочати використання та впровадження сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, в тому числі засобами сюжетно-рольової гри.

        3. Удосконалювати роботу по прищепленню дошкільникам норм і правил зорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

 

       Форми організації освітнього процесу будуються на основі Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції), програми "Дитина в дошкільні роки", "Дитина", та  програмно-методичного комплексу "Корекційна  робота з розвитку мовлення з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення".

      Типи занять: фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.
      Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя.
      Найголовнішим напрямком нашого ДНЗ - є охорона, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я вихованців.  Над вирішенням стратегічних завдань освітньої – виховної роботи і створенням найкращих умов для розвитку здібностей дітей працює педагогічний колектив ДНЗ.

      Педагогічний колектив вирішуючи завдання поліпшення дошкільної освіти, віддає перевагу пошуку, вивченню та впровадженню особистісно – орієнтованих технологій, центральною фігурою яких є - дитина, як активний суб'єкт з її особистісним буттям і життєвою компетентністю.

      Навчально-виховний процес здійснюється у взаємодії «дорослий – дитина». В цій взаємодії вихователь і дитина стоять на одній площині, як партнери. Але кожний з них розглядає цю взаємодію по різному: для дитини це новий спільний спосіб дії, для вихователя - можливість спостерігати за розвитком дитини та конструювати стратегію подальшої освітньої лінії.

      Протягом всього року педагогічний колектив працює над:
- розвитком інноваційної діяльності з провадження проективних освітніх технологій;
- розвитком інтеграції змісту форм і методів взаємодії з батьками;
- розвитком духовно-етичного виховання дітей;
- розвитком емоційно-вольової сфери шестирічних дітей;
- збереженням фізичного та психічного здоров’я дошкільнят;
- інтегрованим підходом до розвитку дітей раннього віку.

      В дошкільному закладі згідно річного плану проводяться відкриті заняття, розваги, свята, конкурси що сприяє позитивному результату у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно програмних вимог.